Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katalog otevřených dat

Periodicita aktualizace: 
Nepravidelně
Publikováno: 
01.03.2024
Soubor zip obsahuje jednotlivé datové sady, které dohromady představují základní informace o léčivých přípravcích. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.04.2024

Soubor obsahuje názvy a popis jednotlivých sloupců v datových sadách DLP. Datové rozhraní je ve formátu CSV, kódování češtiny win-1250.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
31.03.2022
Soubor zip obsahuje soubory SPC k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.04.2024
Soubor zip obsahuje soubory PIL k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.04.2024
Soubor zip obsahuje soubory OBAL. Soubory jsou ve formátu PDF a DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.04.2024
Soubor zip obsahuje změny SPC, PIL a Obalů, které nastaly v minulém kalendářním týdnu.
Periodicita aktualizace: 
Týdně
Publikováno: 
27.05.2024
Soubor zip obsahuje seznam lékáren ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.04.2024

Popis jednotlivých polí v datové sadě Seznam lékáren. Datové rozhraní je ve formátu CSV, kódování češtiny win-1250.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
30.11.2016

Soubory obsahují agregovaná data z hlášení o dodávkách do lékáren a zdravotnických zařízení.

Periodicita aktualizace: 
Ročně
Publikováno: 
08.03.2024

Soubory obsahují podle § 99, odst. 2, písm. e) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků do zahraničí, které jsou vázané na lékařský předpis, získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 77 odst. 1 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV, kódování češtiny win-1250.

 

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
10.05.2024
Soubor zip obsahuje 2 soubory se seznamem odchylek od povinnosti opatřit, či neopatřit přípravek ochrannými prvky. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.04.2024

Soubor zip obsahuje seznam předepisovacích kódů léčebného konopí, včetně zařazení do kategorií podle obsahu THC a CBD, ve formátu CSV, kódování češtiny UTF-8.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
31.12.2021
Soubor zip obsahuje seznam SÚKL kódů léčivých prostředků s vyznačením existence doprovodných informací pro systém eRecept ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.04.2024

Soubory obsahují souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků, získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 77 odst. 1 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV, kódování češtiny win-1250.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
10.05.2024

Soubory obsahují souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků, získané z měsíčních hlášení držitelů registrace léčivých přípravků podle § 33 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV, kódování češtiny win-1250.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
10.05.2024

Soubory obsahují měsíční souhrnné informace o výdejích léčivých přípravků, získané z hlášení lékáren podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV, kódování češtiny win-1250.

Upozornění:
Tyto soubory obsahují mimo jiné i informace o cenách a úhradách léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou primárně informativního charakteru. Uvedené informace nepředstavují absolutní hodnoty, jedná se o vážený průměr nahlášených dat.
Tyto soubory neobsahují oficiální informace o maximálních cenách a výši úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, za které jsou uváděny na trh v České republice. Ceny a úhrady jsou stanoveny na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a informace o nich jsou dostupné zde: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

 

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
09.05.2024

Soubory zip obsahují jednotlivé datové sady, které dohromady představují základní informace o léčivých přípravcích. Soubory jsou ve formátu CSV, kódování češtiny win-1250.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.04.2024

Držitelé rozhodnutí o registraci mají dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povinnost oznamovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek léčivého přípravku na český trh.

Periodicita aktualizace: 
Denně

Registr zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO") je provozován dle § 78 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platném do 25. 5. 2021 (dále jen „zákon o ZP“). Je využíván i nadále dle přechodných ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. RZPRO je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky.

Periodicita aktualizace: 
Denně