Katalog otevřených dat

Z důvodu zdržení přípravy dat pro publikaci změn v číselníku dlp_lecivepripravky.csv se datové rozhraní změní až od 1. 4. 2022.

Změna bude spočívat v přidání dvou položek:

  • mrp_cislo VARCHAR2(13) - MRP číslo
  • pravni_zaklad_registrace VARCHAR2(4) - Právní základ registrace

K položce Právní základ registrace bude přidán nový číselník dlp_pravnizakladreg.csv s položkami:

  • kod VARCHAR2(4)
  • nazev VARCHAR2(200)
  • nazev_en VARCHAR2(200)
  • kod_edqm VARCHAR(12)
Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
01.03.2022
Soubor zip obsahuje jednotlivé datové sady, které dohromady představují základní informace o léčivých přípravcích. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2022

Soubor obsahuje názvy a popis jednotlivých sloupců v datových sadách DLP. Datové rozhraní je ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
31.03.2022
Soubor zip obsahuje soubory SPC k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2022
Soubor zip obsahuje soubory PIL k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2022
Soubor zip obsahuje soubory OBAL. Soubory jsou ve formátu PDF a DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2022
Soubor zip obsahuje změny SPC, PIL a Obalů, které nastaly v minulém kalendářním týdnu.
Periodicita aktualizace: 
Týdně
Publikováno: 
03.10.2022
Soubor zip obsahuje seznam lékáren ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2022

Popis jednotlivých polí v datové sadě Seznam lékáren. Datové rozhraní je ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
30.11.2016

Soubory obsahují agregovaná data z hlášení o dodávkách do lékáren a zdravotnických zařízení.

Periodicita aktualizace: 
Ročně
Publikováno: 
21.03.2022

Soubory obsahují měsíční souhrnné informace o výdejích léčivých přípravků, získané z hlášení lékáren podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
21.09.2022

Soubory zip obsahují jednotlivé datové sady, které dohromady představují základní informace o léčivých přípravcích. Soubory jsou ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2022

Držitelé rozhodnutí o registraci mají dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povinnost oznamovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek léčivého přípravku na český trh.

Periodicita aktualizace: 
Denně
Publikováno: 
11.06.2021

Registr zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO") je provozován dle § 78 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platném do 25. 5. 2021 (dále jen „zákon o ZP“). Je využíván i nadále dle zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a přechodných ustanovení zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákona o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. RZPRO je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky.

Periodicita aktualizace: 
Denně
Publikováno: 
20.10.2021

Soubory obsahují podle § 99, odst. 2, písm. e) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků do zahraničí, které jsou vázané na lékařský předpis, získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 77 odst. 1 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV.

 

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
21.09.2022
Soubor zip obsahuje 2 soubory se seznamem odchylek od povinnosti opatřit, či neopatřit přípravek ochrannými prvky. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2022

Soubor zip obsahuje seznam předepisovacích kódů léčebného konopí, včetně zařazení do kategorií podle obsahu THC a CBD, ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
31.12.2021
Soubor zip obsahuje seznam SÚKL kódů léčivých prostředků s vyznačením existence doprovodných informací pro systém eRecept ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2022

Soubory obsahují souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků, získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 77 odst. 1 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
21.09.2022

Soubory obsahují souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků, získané z měsíčních hlášení držitelů registrace léčivých přípravků podle § 33 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
21.09.2022