Katalog otevřených dat

Od 1. 9. 2020 nebude SÚKL uvádět ve zveřejňovaných přehledech údaje o výrobcích registrovaných léčivých přípravků, specifických léčebných programů (SpLP) ani potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ). Tato změna se týká číselníku KLK a otevřených dat (open data).

Od 1. 9. 2020 dojde naopak k rozšíření zveřejňovaných přehledů dat o položku EDQM, která bude využívaná v přeshraniční preskripci/dispenzaci léčivých přípravků.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
09.07.2020
Soubor zip obsahuje jednotlivé datové sady, které dohromady představují základní informace o léčivých přípravcích. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2020

Soubor obsahuje názvy a popis jednotlivých sloupců v datových sadách DLP. Datové rozhraní je ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
01.09.2020
Soubor zip obsahuje soubory SPC k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2020
Soubor zip obsahuje soubory PIL k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2020
Soubor zip obsahuje soubory OBAL. Soubory jsou ve formátu PDF a DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2020
Soubor zip obsahuje změny SPC, PIL a Obalů, které nastaly v minulém kalendářním týdnu.
Periodicita aktualizace: 
Týdně
Publikováno: 
19.10.2020
Soubor zip obsahuje seznam lékáren ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2020

Popis jednotlivých polí v datové sadě Seznam lékáren. Datové rozhraní je ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
30.11.2016

Soubory obsahují agregovaná data z hlášení o dodávkách do lékáren a zdravotnických zařízení.

Periodicita aktualizace: 
Ročně
Publikováno: 
20.02.2020
Soubor zip obsahuje 2 soubory se seznamem odchylek od povinnosti opatřit, či neopatřit přípravek ochrannými prvky. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2020

Soubor zip obsahuje seznam předepisovacích kódů léčebného konopí, včetně zařazení do kategorií podle obsahu THC a CBD, ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
05.11.2019
Soubor zip obsahuje seznam SÚKL kódů léčivých prostředků s vyznačením existence doprovodných informací pro systém eRecept ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
30.09.2020

Soubory obsahují souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků, získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
21.10.2020

Soubory obsahují souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků, získané z měsíčních hlášení držitelů registrace léčivých přípravků podle § 33 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
21.10.2020

Soubory obsahují měsíční souhrnné informace o výdejích léčivých přípravků, získané z hlášení lékáren podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
21.10.2020