Katalog otevřených dat

Soubor zip obsahuje jednotlivé datové sady, které dohromady představují základní informace o léčivých přípravcích. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
29.05.2020
Soubor obsahuje názvy a popis jednotlivých sloupců v datových sadách DLP. Datové rozhraní je ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
28.02.2020
Soubor zip obsahuje soubory SPC k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
29.05.2020
Soubor zip obsahuje soubory PIL k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
29.05.2020
Soubor zip obsahuje soubory OBAL. Soubory jsou ve formátu PDF a DOC.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
29.05.2020
Soubor zip obsahuje změny SPC, PIL a Obalů, které nastaly v minulém kalendářním týdnu.
Periodicita aktualizace: 
Týdně
Publikováno: 
01.06.2020
Soubor zip obsahuje seznam lékáren ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
29.05.2020
Popis jednotlivých polí v datové sadě Seznam lékáren. Datové rozhraní je ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
30.11.2016
Soubory obsahují agregovaná data z hlášení o dodávkách do lékáren a zdravotnických zařízení.
Periodicita aktualizace: 
Ročně
Publikováno: 
20.02.2020
Soubor zip obsahuje 2 soubory se seznamem odchylek od povinnosti opatřit, či neopatřit přípravek ochrannými prvky. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
29.05.2020
Soubor zip obsahuje seznam předepisovacích kódů léčebného konopí, včetně zařazení do kategorií podle obsahu THC a CBD, ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Publikováno: 
05.11.2019
Soubor zip obsahuje seznam SÚKL kódů léčivých prostředků s vyznačením existence doprovodných informací pro systém eRecept ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
29.05.2020