DIS-13 Zahraničí

Popis: 

Soubory obsahují podle § 99, odst. 2, písm. e) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků do zahraničí, které jsou vázané na lékařský předpis, získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 77 odst. 1 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soubory jsou ve formátu CSV.

 

Publikováno: 
Středa, 21. Září 2022
Odpovědný útvar: 
Oddělení datových analýz
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Poskytovatel: 
SÚKL
Soubory ke stažení: 
Velikost souboru: 
265 KB
Velikost souboru: 
174 KB
Velikost souboru: 
159 KB
Velikost souboru: 
177 KB
Velikost souboru: 
161 KB
Velikost souboru: 
179 KB
Velikost souboru: 
170 KB
Velikost souboru: 
170 KB
Velikost souboru: 
168 KB