Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Podmínky užití otevřených dat

Data zveřejněná na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) v části Katalog otevřených dat, smí uživatel:

• šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,
• využívat a citovat,
• využívat komerčně,

a to při dodržení následujících podmínek:

• jako zdroj dat musí být uveden SÚKL (nikoli však takovým způsobem, aby vznikl dojem, že SÚKL podporuje uživatele dat nebo způsob, jakým jsou otevřená data SÚKL využita),
• otevřená data SÚKL mohou být použita pouze takovým způsobem, který nijak nemění nebo neupravuje jejich význam/smysl.

Uživatel dále bere na vědomí, že:

• otevřená data SÚKL jsou zveřejňována v souladu s právními předpisy, kterými se SÚKL řídí při výkonu své činnosti, zejména pak se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, či zákonem č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, ve znění pozdějších předpisů,
• v případě dalšího šíření otevřených dat SÚKL je uživatel povinen uvést znění těchto podmínek užití, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku,
• tyto podmínky užití neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran.