Hlášení o uvedení, přerušení, ukončení a obnovení dodávek léčivého přípravku na trh

Popis: 

Držitelé rozhodnutí o registraci mají dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povinnost oznamovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek léčivého přípravku na český trh.
V datovém souboru níže můžete vyhledat všechny léčivé přípravky, u kterých bylo ze strany držitelů některé z výše uvedených typů hlášení podáno. Soubory obsahují data z hlášení držitelů rozhodnutí o registraci s vyhodnocenou nahraditelností.
V přehledu jsou uvedena hlášení podaná od 31.12.2007, tedy od data účinnosti novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. Soubory jsou ve formátu CSV. 

Publikováno: 
Pátek, 11. Červen 2021
Odpovědný útvar: 
Oddělení podpory řízení IT
Periodicita aktualizace: 
Denně
Poskytovatel: 
SÚKL
Soubory ke stažení: 
Název: 
Velikost souboru: 
800 kB
Velikost souboru: 
8 kB