PIL – Příbalové informace (Product Information Leaflet)

Popis: 

Soubor zip obsahuje soubory PIL k registrovaným léčivým přípravkům ve formátu PDF nebo DOC. Převodní tabulku se SÚKL kódem léčivého přípravku a kódem textu PIL naleznete v datové sadě dlp_nazvydokumentu v části DLP - databáze léčivých přípravků.
Texty PIL u centralizovaně registrovaných léčiv (registrační číslo začínající EU) jsou uvedeny odkazem na stránky Evropské lékové agentury EMA. Zde naleznete příslušné texty v kolonce Product Information - CS. Upozorňujeme, že EMA uvádí texty SPC a PIL společně v jednom souboru, a to souhrnně pro více sil nebo lékových forem léčivého přípravku. SÚKL neodpovídá za aktualizaci textů PIL na webových stránkách EMA.
SPC u registrací B, C doporučujeme vyhledat u odpovídajících přípravků se stavem registrace R.

Publikováno: 
Úterý, 30. Červen 2020
Odpovědný útvar: 
Oddělení podpory řízení IT
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Poskytovatel: 
SÚKL
Soubory ke stažení: 
Velikost souboru: 
2390,63 MB