Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Registr zdravotnických prostředků

Popis: 

Registr zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO") je provozován dle § 78 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platném do 25. 5. 2021 (dále jen „zákon o ZP“). Je využíván i nadále dle přechodných ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. RZPRO je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky.

Datové sady publikované jako otevřená data obsahují údaje z RZPRO o registrovaných osobách a jejich činnostech, informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích v návaznosti na jednotlivé registrované činnosti a seznam výrobců zdravotnických prostředků, u jejichž produktů jsou jednotlivé osoby s činností osoba provádějící servis oprávněny provádět servis. Zároveň jsou touto formou zveřejněny notifikované zdravotnické prostředky, osoby, které je uvádějí / dodávají na trh a varianty jednotlivých prostředků.

Údaje jsou dostupné ve formátu CSV, kódování češtiny UTF-8. Ke každé datové sadě je dostupné schéma ve formátu JSON-LD a popis datového rozhraní ve formátu MS Excel.

Odpovědný útvar: 
Oddělení podpory řízení IT
Periodicita aktualizace: 
Denně
Poskytovatel: 
SÚKL
Soubory ke stažení: