Změny ve zveřejňovaných přehledech

Popis: 

Z důvodu zdržení přípravy dat pro publikaci změn v číselníku dlp_lecivepripravky.csv se datové rozhraní změní až od 1. 4. 2022.

Změna bude spočívat v přidání dvou položek:

  • mrp_cislo VARCHAR2(13) - MRP číslo
  • pravni_zaklad_registrace VARCHAR2(4) - Právní základ registrace

K položce Právní základ registrace bude přidán nový číselník dlp_pravnizakladreg.csv s položkami:

  • kod VARCHAR2(4)
  • nazev VARCHAR2(200)
  • nazev_en VARCHAR2(200)
  • kod_edqm VARCHAR(12)
Publikováno: 
Úterý, 1. Březen 2022
Odpovědný útvar: 
Oddělení podpory řízení IT
Periodicita aktualizace: 
Jednorázově
Poskytovatel: 
SÚKL