Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katalog otevřených dat

Soubor zip obsahuje jednotlivé datové sady číselníku vakcín v systému eRecept pro modul eOčkování včetně popisu datového rozhraní. Soubory jsou ve formátu CSV. Od 1.12.2022 není v souvislosti s novelou zákona o léčivech obsah číselníku aktualizován.

Periodicita aktualizace: 
Ukončena
Publikováno: 
30.11.2022

Soubor zip obsahuje jednotlivé datové sady číselníků pro modul ePoukaz. Soubory jsou ve formátu CSV, kódování češtiny UTF-8.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
09.04.2024
Soubor obsahuje seznam zprostředkovatelů humánních léčivých přípravků vedených registru zprostředkovatelů podle § 77b zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Seznam je k dispozici ve formátu CSV, kódování češtiny win-1250.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
28.03.2024

Soubory obsahují souhrnné anonymizované agregované údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných na elektronický recept, obsažené v systému eRecept, s uvedením celkového množství balení v jednotlivých kalendářních měsících pro každý předepsaný nebo vydaný léčivý přípravek s rozlišením podle okresu zdravotnického zařízení, ve kterém byl léčivý přípravek předepsán nebo vydán dle § 99 odst. 2 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
08.04.2024

Soubory obsahují souhrnné anonymizované agregované údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných na elektronický recept, obsažené v systému eRecept, s uvedením celkového množství balení v jednotlivých kalendářních měsících pro každý předepsaný nebo vydaný léčivý přípravek s rozlišením podle okresu zdravotnického zařízení, ve kterém byl léčivý přípravek předepsán nebo vydán dle § 99 odst. 2 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
08.04.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv jako orgán výkonu státní správy v oblasti humánních léčiv vede od 1.1.2022 v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. s) zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“) seznam internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu s tímto zákonem. Seznam je  k dispozici ve formátu CSV, kódování češtiny UTF-8, údaje jsou odděleny čárkou.

 

Periodicita aktualizace: 
Nepravidelně
Publikováno: 
15.03.2024

Na základě zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je od 1. května 2022 v provozu systém pro předepisování a výdej elektronických poukazů na zdravotnické prostředky, tzv. ePoukaz. Elektronické předepisování zdravotnických prostředků i jejich výdej na základě ePoukazu jsou ze zákona nepovinné. Pro zajištění lepší dostupnosti informací o subjektech vydávajících zdravotnické prostředky na základě ePoukazu připravil SÚKL pro vydávající subjekty možnost oznámit zahájení výdeje na elektronické poukazy.

Periodicita aktualizace: 
Nepravidelně
Publikováno: 
16.04.2024