Katalog otevřených dat

Soubor zip obsahuje jednotlivé datové sady číselníku vakcín v systému eRecept pro modul eOčkování včetně popisu datového rozhraní. Soubory jsou ve formátu CSV.
Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
29.04.2022

Soubory obsahují souhrnné anonymizované agregované údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných na elektronický recept, obsažené v systému eRecept, s uvedením celkového množství balení v jednotlivých kalendářních měsících pro každý předepsaný nebo vydaný léčivý přípravek s rozlišením podle okresu zdravotnického zařízení, ve kterém byl léčivý přípravek předepsán nebo vydán dle § 99 odst. 2 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
09.05.2022

Soubory obsahují souhrnné anonymizované agregované údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných na elektronický recept, obsažené v systému eRecept, s uvedením celkového množství balení v jednotlivých kalendářních měsících pro každý předepsaný nebo vydaný léčivý přípravek s rozlišením podle okresu zdravotnického zařízení, ve kterém byl léčivý přípravek předepsán nebo vydán dle § 99 odst. 2 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Periodicita aktualizace: 
Měsíčně
Publikováno: 
09.05.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv jako orgán výkonu státní správy v oblasti humánních léčiv vede od 1.1.2022 v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. s) zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“) seznam internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu s tímto zákonem. Seznam je  k dispozici ve formátu CSV, údaje jsou odděleny čárkou.

 

Periodicita aktualizace: 
Nepravidelně
Publikováno: 
13.05.2022